Piedāvājums Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem*

Tarifu plāns  Līgums "Lojāls"
(Līgums uz 24 mēnešiem)
Līgums "Neatkarīgs"
(Beztermiņa līgums)
  
Ierīkošanas maksa Abonēšanas maksa mēnesī Ierīkošanas maksa Abonēšanas maksa mēnesī
"Platīns" 50 Mbit/s 0 EUR 21.34 EUR 0 EUR 24.01 EUR Pieteikties
 "Zelts" 30 Mbit/s 0 EUR 14.23 EUR 0 EUR 17.07 EUR Pieteikties
"Sudrabs" 10 Mbit/s 0 EUR 11.37 EUR 0 EUR 14.23 EUR Pieteikties

 

 Piedāvājums Viensētu/Privātmāju iedzīvotājiem

Tarifu plāns  Līgums "Lojāls"
(Līgums uz 24 mēnešiem)
Līgums "Neatkarīgs"
(Beztermiņa līgums)
  
Ierīkošanas maksa Abonēšanas maksa mēnesī Ierīkošanas maksa Abonēšanas maksa mēnesī
"Platīns" 50 Mbit/s 0 EUR 26.50 EUR 71.14 EUR 29.81 EUR Pieteikties
 "Zelts" 30 Mbit/s 0 EUR 21.34 EUR 71.14 EUR 26.50 EUR Pieteikties
"Sudrabs" 10 Mbit/s 0 EUR 14.23 EUR 71.14 EUR 21.34 EUR Pieteikties

 

*Piedāvājums Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem tiek piemērots tikai gadījumos, ja daudzdzīvokļu namā ir vismaz divi SIA “LinkIT” klienti. Citos gadījumos tiek piemērots Piedāvājums Viensētu/Privātmāju iedzīvotājiem.